Hồ Bu
 • Hồ Bu
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu Trưởng
 • 0964556767
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Điểu Nhót
 • Điểu Nhót
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0989.341.449
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Nguyễn Đình Thức
 • Nguyễn Đình Thức
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0982.091.116
 • thuctkhd@gmail.com
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong