Hồ Bu
 • Hồ Bu
 • Chi Bộ Đảng
 • Hiệu Trưởng
 • 0964556767
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Điểu Nhót
 • Điểu Nhót
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0989.341.449
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Nguyễn Hoài Trung
 • Nguyễn Hoài Trung
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ trưởng tổ xã hội
 • 0985.040.747
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Vũ Thế Long
 • Vũ Thế Long
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ Trưởng Tổ Dữ Liệu
 • 01663.697.697
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Nguyễn Văn Bồi
 • Nguyễn Văn Bồi
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ trưởng tổ hành chính
 • 0974.069.007
 • nguyenboi79@gmail.com
Lưu Thị Bích Hà
 • Lưu Thị Bích Hà
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ phó tổ hành chính
 • 0947494279
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Lê Thị Thu
 • Lê Thị Thu
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ phó tổ xã hội
 • 01656.345.688
 • lethithu1980@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hồng
 • Chi Bộ Đảng
 • Đoàn TNCS - Đội TNTP
 • 0978.330.198
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Nguyễn Thị Tuyết Minh
 • Nguyễn Thị Tuyết Minh
 • Chi Bộ Đảng
 • Chủ Tịch Công Đoàn
 • 01657.000.008
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Nguyễn Thị Len
 • Nguyễn Thị Len
 • Chi Bộ Đảng
 • TKHĐ
 • 0974.698.494
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong