Nguyễn Văn Bồi
 • Nguyễn Văn Bồi
 • Tổ Văn Phòng
 • Tổ trưởng tổ hành chính
 • 0974.069.007
 • nguyenboi79@gmail.com
Lưu Thị Bích Hà
 • Lưu Thị Bích Hà
 • Tổ Văn Phòng
 • Tổ phó tổ hành chính
 • 0947494279
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Phạm Thị Thanh Bình
 • Phạm Thị Thanh Bình
 • Tổ Văn Phòng
 • Tổ phó tổ dữ liệu
 • 01677.590.218
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Nguyễn Thị Đoan
 • Nguyễn Thị Đoan
 • Tổ Văn Phòng
 • Thư viên
 • 0971995084
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Phạm Thị Ngọc Quyên
 • Phạm Thị Ngọc Quyên
 • Tổ Văn Phòng
 • Y tế học đường
 • 0988.045.482
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Đinh Hoàng Lan Phương
 • Đinh Hoàng Lan Phương
 • Tổ Văn Phòng
 • BCH Công Đoàn - Thiết bị
 • 0975434717
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Nguyễn Thị Phức
 • Nguyễn Thị Phức
 • Tổ Văn Phòng
 • Cấp dưỡng
 • 01685.061.689
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Đậu Thị Trâm
 • Đậu Thị Trâm
 • Tổ Văn Phòng
 • Cấp dưỡng
 • 0976.205.580
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Dương Thị Luyện
 • Dương Thị Luyện
 • Tổ Văn Phòng
 • Cấp dưỡng
 • 0963.532.165
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Võ Văn Hạnh
 • Võ Văn Hạnh
 • Tổ Văn Phòng
 • Bảo vệ
 • 01636.053.565
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Mai Văn Thiệu
 • Mai Văn Thiệu
 • Tổ Văn Phòng
 • Bảo vệ
 • 0975.419.380
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong