TUYÊN TRUYỀN LUẬT TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 13/12/2018 Trường PTDTNT THCS & THPT kết hợp với Ban Dân Tộc tỉnh Đăk Nông tuyên truyền cho các em học sinh tìm hiểu về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Sau buổi sinh hoạt thì các em được tích lũy thêm một số kiến thức để ít nhiều áp dụng cho bản thân trong cuộc sống.