Điểu Nhót
 • Điểu Nhót
 • BCH Công Đoàn
 • Phó Hiệu Trưởng
 • 0989.341.449
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Nguyễn Thị Đoan
 • Nguyễn Thị Đoan
 • BCH Công Đoàn
 • Thư viên
 • 0971995084
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Đinh Hoàng Lan Phương
 • Đinh Hoàng Lan Phương
 • BCH Công Đoàn
 • BCH Công Đoàn - Thiết bị
 • 0975434717
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Lê Thị Thu
 • Lê Thị Thu
 • BCH Công Đoàn
 • Tổ phó tổ xã hội
 • 01656.345.688
 • lethithu1980@gmail.com
Nguyễn Thị Tuyết Minh
 • Nguyễn Thị Tuyết Minh
 • BCH Công Đoàn
 • Chủ Tịch Công Đoàn
 • 01657.000.008
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong