CẨN THẬN NHỮNG CHIÊU LỪA CỦA THƯƠNG LÁI TRUNG QUỐC…!

CẨN THẬN NHỮNG CHIÊU LỪA CỦA THƯƠNG LÁI TRUNG QUỐC…!

Lượt xem:

Các bạn có từng nghe đến việc các thương lái Trung Quốc mua các mặt hàng như lá điều non, dây khoai, ốc biêu vàng, đỉa…Bạn có thắc mắc tại sao họ lại mua những mặt hàng như vậy không? Ở những  cửa khẩu Tân Thanh, Móng Cái, Thanh Thủy, Hà Khẩu….tất cả mọi người đều nói chưa từng thấy xuất những loại hàng như thế qua bên kia. [...]