Lễ Tổng Kết Năm Học 2016 – 2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vào ngày 29/5/2017 tại Trường PT DTNT THCS & THPT đã diễn ra lế tổng kết năm học 2016 – 2017. Đây là một mốc quan trọng nhằm đánh giá lại những cái đã làm được và những việc còn phải khắc phục cho năm học tiếp theo. Về dự với lễ tổng kết có đồng chí phó bí thư huyện ủy cùng các đồng chí đại diện cho hội phụ huynh, 34 cán bộ giáo viên công nhân viên và hơn 200 em học sinh từ khối 6 đến khối 12.
cán bộ cnv nhà trường
hoc sinh
khen thưởng