Nguyễn Hoài Trung
 • Nguyễn Hoài Trung
 • Tổ Xã Hội
 • Tổ trưởng tổ xã hội
 • 0985.040.747
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Nguyễn Hoàng Nam
 • Nguyễn Hoàng Nam
 • Tổ Xã Hội
 • Giáo viên
 • 01698.680.999
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Hồ Đình Tuấn
 • Hồ Đình Tuấn
 • Tổ Xã Hội
 • Phó BT Đoàn Trường
 • 0962.451.194
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Lê Thị Thu
 • Lê Thị Thu
 • Tổ Xã Hội
 • Tổ phó tổ xã hội
 • 01656.345.688
 • lethithu1980@gmail.com
Trần Thị Nhiệm
 • Trần Thị Nhiệm
 • Tổ Xã Hội
 • Giáo viên
 • 0987.283.014
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Nguyễn Thị Len
 • Nguyễn Thị Len
 • Tổ Xã Hội
 • TKHĐ
 • 0974.698.494
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Chu Thị Hường
 • Chu Thị Hường
 • Tổ Xã Hội
 • Giáo viên
 • 0967.665.370
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Đặng Thị Thảo
 • Đặng Thị Thảo
 • Tổ Xã Hội
 • Giáo Viên
 • 0977.443.383
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong