Vũ Thế Long
 • Vũ Thế Long
 • Tổ Tự Nhiên
 • Tổ Trưởng Tổ Dữ Liệu
 • 01663.697.697
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Trần Thị Xuân
 • Trần Thị Xuân
 • Tổ Tự Nhiên
 • Giáo Viên
 • 01699.767.600
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
 • Nguyễn Thị Hồng
 • Tổ Tự Nhiên
 • Đoàn TNCS - Đội TNTP
 • 0978.330.198
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Nguyễn Thị Tuyết Minh
 • Nguyễn Thị Tuyết Minh
 • Tổ Tự Nhiên
 • Chủ Tịch Công Đoàn
 • 01657.000.008
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Nguyễn Thị Ánh Ngọc
 • Nguyễn Thị Ánh Ngọc
 • Tổ Tự Nhiên
 • Giáo viên
 • 0973.042.042
 • nguyenthianhngoc552@gmail.com
Nguyễn Thị Lệ Thủy
 • Nguyễn Thị Lệ Thủy
 • Tổ Tự Nhiên
 • Tổ phó tổ tự nhiên
 • 01658.106.252
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Nguyễn Thị Lam
 • Nguyễn Thị Lam
 • Tổ Tự Nhiên
 • Giáo viên
 • 0976.459.905
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong
Hoàng Thị Hòa
 • Hoàng Thị Hòa
 • Tổ Tự Nhiên
 • Giáo viên
 • 01659.175.689
 • Trường PTDTNT THCS & THPT ĐăkSong