Hoạt động – Sự kiện

Kế Hoạch Chủ Nhiệm Lớp 11

Kế Hoạch Chủ Nhiệm Lớp 11

Lượt xem:

[...]

Kế Hoạch Chủ Nhiệm Lớp 6

Kế Hoạch Chủ Nhiệm Lớp 6

Lượt xem:

[...]

Kế Hoạch Tổ Xã Hội

Kế Hoạch Tổ Xã Hội

Lượt xem:

[...]

Lễ Tổng Kết Năm Học 2016 – 2017

Lễ Tổng Kết Năm Học 2016 – 2017

Lượt xem:

Vào ngày 29/5/2017 tại Trường PT DTNT THCS & THPT đã diễn ra lế tổng kết năm học 2016 - 2017. Đây là một mốc quan trọng nhằm đánh giá lại những cái đã làm được và những việc [...]